DSpace
[Register]
 

eKhNUIR >
Факультет геології, географіії, рекреації і туризму >
Наукові роботи. Геолого-географічний факультет >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/5604

Название: Територіальна організація сфери культури регіональної соціогеосистеми (на прикладі Луганської області)
Авторы: Моштакова, Н.В.
Ключевые слова: культура
сфера культури
культурний туризм
Issue Date: 2011
Издатель: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Библиографическое описание: АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук
Краткий осмотр (реферат): Моштакова Н. В. Територіальна організація сфери культури регіональної соціогеосистеми (на прикладі Луганської області). – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спе- ціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія. – Харківський національ- ний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, 2011. Дисертація присвячена питанням суспільно-географічного дослідження сфери культури Луганської області як складової регіональної соціогеосистеми. У роботі з позицій суспільної географії і системного підходу визначено поняття «сфера культу- ри» та обґрунтовано його понятійно-термінологічну систему; проаналізовано сучасні геокультурні дослідження; проведено типізацію і класифікацію суб’єктів культурної діяльності; виділено основні етапи формування галузей культури Луганської області; проведено комплексну оцінку факторів, що впливають на їх розвиток і територіальну організацію; проведено системно-структурний аналіз та виділено групи адміністра- тивно-територіальних одиниць Луганщини за рівнем розвитку і подібністю територі- альної організації сфери культури; виділено основні територіальні елементи і систе- ми культурного обслуговування області; визначено головні проблеми розвитку сфе- ри культури регіону та розроблено відповідні шляхи їх вирішення.
URI: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/5604
Appears in Collections: К 64.051.23 (Географічні науки)
Наукові роботи. Геолого-географічний факультет

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Avtoreferat_Moshtakova.pdf491,74 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Яндекс цитирования DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback