DSpace
[Register]
 

eKhNUIR >
Спеціалізовані вчені ради >
К 64.051.19 (Педагогічні науки) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/14934

Название: Формування здорового способу життя старших підлітків у процесі занять пауерліфтингом
Другие названия: Formation of healthy lifestyle of older teens in the process of powerlifting trainings
Формирование здорового образа жизни старших подростков в процессе занятий пауэрлифтингом
Авторы: Житницький, А.О.
Zhytnytskyi, A.
Житницкий, А.А.
Ключевые слова: Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
заклади освіти
здоровий спосіб життя
пауерліфтинг
психологічна підготовка
старші підлітки
фізична підготовка
educational institutions
healthy lifestyle
powerlifting
psychological training
older teens
physical training
здоровый образ жизни
пауэрлифтинг
психологическая подготовка
старшие подростки
учебные заведения
физическая подготовка
Issue Date: 2019
Издатель: Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна
Библиографическое описание: Житницький А.О. Формування здорового способу життя старших підлітків у процесі занять пауерліфтингом. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я). – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, Харків, 2018.
Краткий осмотр (реферат): Дисертаційне дослідження присвячене вирішенню актуальної проблеми покращення стану здоров’я старших підлітків за рахунок формування знань про здоровий спосіб життя та вдосконалення фізичної, психологічної та технічної підготовленості на заняттях пауерліфтингом. У дисертації встановлені рівні фізичної, функціональної, технічної та психологічної підготовленості старших підлітків. Розроблено трьохрівневу структурно-логічну і поетапну моделі формування здорового способу життя старших підлітків у процесі занять з пауерліфтингу у дитячо-юнацькій спортивній школі; виявлено параметри позитивних зрушень у показниках фізичної, технічної, психологічної підготовленості та функціонального стану старших підлітків. Визначено кількісні характеристики показників фізичної, технічної, психологічної підготовленості та функціонального стану старших підлітків, які дозволяють контролювати процес занять з пауерліфтингу на кожному році навчання. Обґрунтовано навчальну програму занять з пауерліфтингу «Штанга» для старших підлітків першого року навчання. Розроблено та впроваджено методику формування здорового способу життя старших підлітків у процесі занять пауерліфтингом. Доповнено дані про особливості впливу систематичних занять фізичною культурою на системи організму старших підлітків.Обґрунтована методика формування здорового способу життя старших підлітків у процесі занять пауерліфтингом дозволяє підвищити ефективність процесу підготовки за допомогою спеціальних комплексів фізичних вправ, що направлені на збереження їхнього здоров’я. Використання в період навчання спеціальних додаткових фізичних вправ у співвідношенні 60 % специфічних до 40 % неспецифічних навантажень призвело до запобігання травматизму на заняттях і змаганнях, виховання вольових якостейстарших підлітків.
Описание: Thesis for a Candidate Degree in Pedagogical Sciences:Specialty 13.00.02 – Theory and Methodology of Education (Physical Education, Fundamentals of Health).– V. N. Karazin Kharkіv National University, the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkіv, 2019. The dissertation is devoted to solving the actual problem of improving the health of older teenagers through the formation of knowledge about a healthy lifestyle and improving physical fitness at the powerlifting trainings. Levels of physical, functional, technical and psychological readiness of older adolescents are determined in the research.The research revealed the parameters of positive changes in indicators of physical, technical and psychological preparedness and functional state of older teenagers under the influence of powerlifting classes.The quantitative characteristics of indicators of physical, technical and psychological preparedness and functional state of senior teenagers are determined, which gives opportunity to control the process of powerlifting exercising at each of two years of studying.The training program for powerlifting classes “The bar” for the senior teenagers of the first year of study at the children’s and youth sport school is substantiated.The method of formation of a healthy lifestyle of senior teenagers in the process of powerlifting trainings is developed and implemented.
URI: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/14934
Appears in Collections:К 64.051.19 (Педагогічні науки)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
А.О. Житницький - dis.pdf4,82 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
А.О. Житницький - aref.pdf732,46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Відгук першого опонента на dis Житницького А.О..pdf310,52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Відгук другого опонента на dis Житницького А.О..pdf270,93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Яндекс цитирования DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback