Модель трансформаций гемиклональных популяционных систем Pelophylax esculentus complex

Ескіз недоступний

Дата

2011-02-04T15:57:42Z

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Модель, которая подробно описывается в статье Кравченко М. А. и Шабанова Д. А. "Моделирование трансформаций гемиклональных популяционных систем зеленых лягушек (Pelophylax esculentus complex; Amphibia, Ranidae) с помощью рекуррентных разностных уравнений" (Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: біологія).

Опис

Архив с файлом Microsoft Office Excel 2003, предназначенным для моделирования изменений состава гемиклональных популяционных систем гибридогенного комплекса зеленых лягушек

Ключові слова

модель, гемиклональные популяционные системы, гибридизация, зеленые лягушки, Pelophylax esculentus complex

Бібліографічний опис