DSpace
[Register]
 

eKhNUIR >
Факультет геології, географіії, рекреації і туризму >
Навчальні видання. Геолого-географічний факультет >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/9924

Название: Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «Економічна і соціальна географія» з курсу «Менеджмент підприємницької діяльності»
Авторы: Сільченко, Ю.Ю.
Ключко, Л.В.
Issue Date: 3-Jul-2014
Серия/номер: УДК;005 (075.8)
ББК;65.291.21я73 С36
Краткий осмотр (реферат): Мета даного комплексу – надати методичну допомогу студентам та розвивати навич-ки самостійної роботи при вивченні спецкурсу. Навчально-методичний комплекс містить загальну характеристику навчальної дисци-пліни «Менеджмент підприємницької діяльності», тематичний план, тези лекцій, плани семі-нарських занять, практичні завдання, тести для перевірки знань студентів, теми для само-стійного опрацювання, рекомендовану літературу, питання для модульного контролю, вимо-ги до знань, умінь, навичок, систему оцінювання навчальних досягнень студентів, короткий словник основних термінів. Призначений для студентів денного і заочного відділень геолого-географічного факу-льтету, які навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія».
Описание: Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «Економічна і соціальна географія» з курсу «Менеджмент підприємницької діяльності». – Харків, 2012 – 124 с.
URI: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/9924
Appears in Collections:Навчальні видання. Геолого-географічний факультет

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Навчально-методичний комплекс з курсу «Менеджмент підприємницької діяльності».docx694,89 kBMicrosoft Word XMLView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Яндекс цитирования DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback