DSpace
[Register]
 

eKhNUIR >
Історичний факультет >
Наукові роботи студентів та аспірантів. Історичний факультет >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/9461

Название: Образы триумвира Марка Антония и царицы Клеопатры VII в трудах Иосифа Флавия
Другие названия: The Images of Triumvir Mark Antony and Queen Cleopatra VII of the Works of Josephus Flavius
Авторы: Богомазова, Л.
Bogomazova. L.
Ключевые слова: Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History
Йосип Флавій
Антоній
Клеопатра
Ірод
Josephus Flavius
Anthony
Cleopatra
Herod
Issue Date: 2013
Издатель: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Библиографическое описание: Богомазова Людмила. Образы триумвира Марка Антония и царицы Клеопатры VII в трудах Иосифа Флавия / Людмила Богомазова // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Х., 2013. – Вип. 16. – С. 14-20.
Краткий осмотр (реферат): У статті розглядається можливість використання праць Йосипа Флавія: «Іудейська війна», «Іудейські старожитності» та «Проти Апіона» у якості історичних джерел для вивчення діяльності тріумвіра Марка Антонія та цариці Клеопатри VII. Автор робить висновок, що твори єврейського історика доповнюють свідчення інших античних авторів, його характеристики Антонія та Клеопатри відрізняються від грецько-римської традиції зображення цих історичних постатей. В статье рассматривается возможность использования трудов Иосифа Флавия: «Иудейская война», «Иудейские древности» и «Против Апиона» в качестве исторических источников для изучения деятельности триумвира Марка Антония и царицы Клеопатры VII. Автор делает вывод, что сочинения еврейского историка дополняют свидетельства других античных авторов, его характеристики Антония и Клеопатры отличаются от греко-римской традиции изображения этих исторических личностей. In the article examined usage of the works by Josephus Flavius such as «Jewish War», «Jewish Antiquities», «Contra Apion» as historical sources for research of triumvir Mark Antony and queen Cleopatra VII actions. An author concludes that the works of Jewish historian supplements notes of other ancient authors. His characteristics of Anthony and Cleopatra differ from Greek-Roman tradition of depiction of these historical persons.
Описание: Богомазова Людмила Миколаївна – студентка Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
URI: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/9461
Appears in Collections:Наукові роботи студентів та аспірантів. Історичний факультет

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Богомазова.pdf528,33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Яндекс цитирования DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback