DSpace
[Register]
 

eKhNUIR >
Філософський факультет >
Наукові роботи. Філософський факультет >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/9312

Название: Образ «турецького ярма» у болгарському гранднаративі доби соціалізму
Авторы: Свириденко, В.О.
Ключевые слова: Народна Республіка Болгарія
«турецьке ярмо»
політика пам’яті
образ «ворога»
Народная Республика Болгария
«турецкое иго»
политика памяти
образ «врага»
People’s Republic of Bulgaria
«Turkish yoke»
politics of memory
image of «enemy»
Issue Date: 2013
Издатель: Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Библиографическое описание: Свириденко В.О. Образ «турецького ярма» у болгарському гранднаративі доби соціалізму // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2013. – № 1055. – Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». – Вип. 16. – С. 58-63.
Краткий осмотр (реферат): У статті аналізуються особливості конструювання образів «турецького ярма» («турецького рабства») у наукових працях болгарських дослідників з історії Болгарії та Болгарського Відродження, опублікованих у другій половині 1940-х – наприкінці 1980-х рр.; досліджуються еволюція цих образів та їх експлуатація у політичних цілях у Народній Республіці Болгарія. Робиться спроба розглянути ці образи з позицій постколоніальних студій та entangled history (історії взаємодій, взаємопроникнень). В статье анализируются особенности конструирования образов «турецкого ига» («турецкого рабства») в научных трудах болгарских исследователей по истории Болгарии и Болгарского Возрождения, опубликованных во второй половине 1940-х – в конце 1980-х гг.; исследуются эволюция этих образов и их эксплуатация в политических целях в Народной Республике Болгария. Делается попытка рассмотреть эти образы с позиций постколониальных студий и entangled history (истории взаимодействий, взаимопроникновений). The peculiarities of construction of the images of the «Turkish yoke» («Turkish slavery») in scientific works of Bulgarian researchers on a history of Bulgaria and the Bulgarian Revival published in the second half of 1940s – late 1980s are analyzed in the article; evolution of these images and their exploitation in political aims in the People’s Republic of Bulgaria are explored. An attempt is made at considering these images from the positions of postcolonial studies and entangled history.
URI: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/9312
Appears in Collections:Наукові роботи. Філософський факультет

Files in This Item:

File Description SizeFormat
08_svyrydenko.pdf288,49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Яндекс цитирования DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback