DSpace
[Register]
 

eKhNUIR >
Факультет геології, географіії, рекреації і туризму >
Наукові роботи. Геолого-географічний факультет >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/8692

Название: Інформатика із основами геоінформатики: навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів зі спеціальностей «Географія», «Економічна та соціальна географія»
Авторы: Костріков, С.В.
Бережний, В.А.
Добровольська, Н.В.
Сегіда, К.Ю.
Ключевые слова: інформатика
геоінформатика
інформаційні технології
Issue Date: 2012
Серия/номер: УДК 91:004(075.8) ББК 26.8ф1я73 К72;
Краткий осмотр (реферат): Навчально-методичний комплекс розроблений відповідно до робочої про-грами курсу «Інформатика із основами геоінформатики», який є одним із фун-даментальних у підготовці бакалаврів-географів (денне відділення) і спрямова-ний на опанування студентами знань, вмінь та навичок із роботи з загальною та спеціалізованою, зокрема – із просторово-координованою в рамках вивчення основ геоінформатики, інформацією. Мета: надання методичної допомоги студентам при підготовці до лекцій-них та лабораторних занять при вивченні цього курсу та розвиток навичок са-мостійної роботи для виконання поточних тестових завдань та модульного кон-тролю. Навчально-методичний комплекс містить загальні відомості про курс, його структуру (тематичний план), навчальну програму, рекомендовану літературу, плани головних лекційних тем, типові питання та завдання до тестових робот та модульного контролю (вихідного – заліку та підсумкового – іспиту), рекомен-дований похвилинний зміст лабораторних занять по модулях курсу тощо. На-вчально-методичний комплекс завершується коротким глосарієм із інформатики та геоінформатики, який містить тільки головні дефініції з майже безлічі існую-чих понять в цих предметних галузях.
URI: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/8692
Appears in Collections:Наукові роботи. Геолого-географічний факультет

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Костріков С.В., Бережний В.А., Добровольська Н.В., Сегіда К.Ю. Інформатика з осонвами геоінформатики .pdf832,84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Яндекс цитирования DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback