DSpace
[Register]
 

eKhNUIR >
Факультет геології, географіії, рекреації і туризму >
Наукові роботи. Геолого-географічний факультет >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/8691

Название: Інформаційні технології в територіальному менеджменті: методичні вказівки для самостійної роботи студентів зі спеці-альності «Економічна та соціальна географія»
Авторы: Костріков, С.В.
Ключевые слова: інформатика
інформаційні технології
менеджмент
геоінформаційні системи
Issue Date: 2012
Краткий осмотр (реферат): Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми курсу для магістрів «Інформаційні технології в територіальному менеджменті». Даний курс є одним із провідних у підготовці магістрів із спеціальності «Економічна і соціальна географія» і спрямований на опанування студентами знаннями, вміннями та навичками із застосування інформаційних технологій – технологій пошуку або логічної обробки географічної інформації – в тери-тогріальному менеджменті. Даний курс певним чином завершує та узагаль-нює попередню відповідну підготовку студентів, яку вони отримали на бака-лаврському рівні через вивчення таких фундаментальних дисциплін як «Ін-форматика із основами геоінформатики» та «Геоінформаційні системи». Мета: надання методичної допомоги студентам при підготовці до лек-ційних та практичних занять при вивченні ГІС-курсу магістерського рівня та розвиток навичок самостійної роботи для виконання поточних тестових та модульних завдань. Методичні вказівки містять загальні відомості про курс, його структуру (тематичний план), тезовий зміст курсу, рекомендовану літературу, типові питання та завдання до модульного контролю, рекомендований похвилинний зміст практичних занять по модулях курсу тощо. Методичні вказівки завершуються коротким глосарієм (українсько-англо-російсько-українським) із предметної галузі інформаційних технологій та геоінформаційних систем.
URI: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/8691
Appears in Collections:Наукові роботи. Геолого-географічний факультет

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Костріков С.В. Інформаційні технології в суспільної географії.pdf2,03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Яндекс цитирования DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback