Архив электронных ресурсов
[Зарегистрироваться]
 

eKhNUIR >
Філологічний факультет >
Наукові роботи. Філологічний факультет >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/8257

Название: Мовні способи дискредитації релігії в радянському дискурсі (на матеріалі української преси 20–30-х років XX століття)
Другие названия: The Language Ways of the Discredit of Religion in the Soviet Discourse (on the Material of the Ukrainian Press 20–30th Years of the XXth Century)
Авторы: Коротич, К.В.
Ключевые слова: discourse of the Ukrainian Soviet press
communicative strategy of discredit
concept
metaphor
negative estimate
дискурс української радянської преси
комунікативна стратегія дискредитації
концепт
метафора
негативна оцінка
Дата публикации: 2012
Издатель: Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна
Библиографическое описание: Коротич К.В. Мовні способи дискредитації релігії в радянському дискурсі (на матеріалі української преси 20–30-х років XX століття) / Коротич К.В. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1021. Сер.: Філологія. – Вип. 66. – С. 220–225.
Реферат: У статті на матеріалі журналу «Безвірник» 1920–1930-х рр. виділено й схарактеризовано основні зміни в лінгвальній репрезентації концепту РЕЛІГІЯ та проаналізовано характерні мовленнєві засоби та прийоми реалізації стратегії дискредитації релігії. Це негативнооцінна метафора, розширення асоціативного поля концепту РЕЛІГІЯ, наведення нових асоціативних зв’язків, зміна референції, значення лексем, оцінки, конотативного забарвлення, а також коментоване цитування, контекстуальна антонімія, невигідне порівняння, використання переорієнтованих висловів із дискурсу ідеологічного супротивника, радянізмів та іронії. In the article the author allocated and characterized the main changes in the language presentation of a concept RELIGION and analysed characteristic speech means and receptions of the realization of the strategy of the discredit of the religion on the material of the magazine «Bezvirnyk» (atheist) of the 1920–1930th. It are a metaphor with negative estimate, expansion of an associative field of the concept RELIGION, arising of the new associative connections, change of the reference, word meanings, estimate, connotation colouring and the commented citation, contextual antonymy, unprofitable comparison, use of the reoriented expressions from the discourse of the ideological opponent, sovetizms and irony.
Описание: Коротич Катерина Володимирівна, канд. філол. наук, доцент кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
URI: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/8257
Располагается в коллекциях:Наукові роботи. Філологічний факультет

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
Korotich.pdf3,22 MBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть
Просмотр статистики

Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.

 

Valid XHTML 1.0! Яндекс цитирования DSpace Software Copyright   ©   2002-2008   MIT   and   Hewlett-Packard - Обратная связь