DSpace
[Register]
 

eKhNUIR >
Факультет іноземних мов >
Навчальні видання. Факультет іноземних мов >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/6879

Название: Мови медіа
Авторы: Малая, О.Ю.
Issue Date: 2010
Библиографическое описание: Малая О. Ю. Мови медіа : Навчально-методичний комплекс для студентів соціологічного факультету спеціальності «Медіа-кому-нікації». — X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. — 49 с.
Описание: У навчально-методичному комплексі з курсу «Мови медіа» роз-глядаються основні положення медіалінгвістики, дисципліни, яка спрямо-вана на лінгвістичний аналіз різних типів медіа-дискурсу, зокрема, дискур-су газет, радіо, телебачення та Інтернету, з позицій когнітивно-комунікативної парадигми філології. Подаються тематичний план курсу «Мови медіа», критерії рейтингової системи оцінювання знань студентів, зміст лекційних і семінарських занять, матеріали і методичні поради для самостійної роботи студентів, тести для контролю знань, питання до залі-ку, рекомендована література і словник основних термінів з навчального курсу. Для студентів магістратури спеціальності «Медіа-комунікації» соці-ологічного факультету. Комплекс навчально-методичних матеріалів може бути використаний студентами інших спеціальностей і факультетів, а та-кож бакалаврами, магістрами, аспірантами і викладачами інших гуманіта-рних дисциплін.
URI: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/6879
Appears in Collections:Навчальні видання. Факультет іноземних мов

Files in This Item:

File Description SizeFormat
media_malaia.pdf707,03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Яндекс цитирования DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback