DSpace
[Register]
 

eKhNUIR >
Факультет іноземних мов >
Наукові роботи. Факультет іноземних мов >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/6454

Название: Теоретичні підвалини дослідження наративу в сучасній лінгвістичній парадигмі
Авторы: Новікова, Є.С.
Ключевые слова: discourse analysis
literary analysis
literary text
narrative
narratology
narrator
structuralism
дискурсивний аналіз
літературний аналіз
літературний текст
наратив
наратологія
наратор
структуралізм
Issue Date: 2010
Издатель: Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна
Библиографическое описание: Новікова Є.С. Теоретичні підвалини дослідження наративу в сучасній лінгвістичній парадигмі / Є.С. Новікова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 928. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 63. – С. 186–191.
Краткий осмотр (реферат): Стаття представляє аналіз сучасного стануоднієї з течій вивчення літературного дискурсу – “наратології”, як одного з самих актуальних напрямів у сучасному мовознавстві. Були розглянуті дослідження таких вче- них, як В. Пропп, Р. Барт, М.-Л. Рьян, Г. Косікова, В. Шміда та інших. Були визначені перспективи застосування наратології для вивчення гумористичних текстів різних форм та об’ємів. Перспективою є отримання нових даних при комбінуванні наратології та різних теорій комічного. Статья представляет анализ современного состояния одного из течений изучения литературного дискурса – “нарратологии”, как одного из самых актуальных направлений в современном языкознании. Были рассмотрены исследования таких ученых, как В. Проппа, Р. Барта, М.-Л. Рьян, Г. Косикова, В. Шмида и других. Были обозначены перспективы использования нарратологии для изучения юмористических текстов разных форм и объемов. Перспективой является получение новых данных при комбинировании нарратологии и различных теорий комического. The following article gives the analysis of the modern state of one of the trends of studying literary discourse – “narratology” as one of the most important areas in modern linguistics. The works of such researchers as V. Propp, R. Barthes, M.-L. Ryan, G. Kosikov were studied. The prospects of applying narratology to studying comic texts of different forms and sizes were considered. Another prospect is getting new data by combining narratology and different humour theories.
URI: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/6454
Appears in Collections:Наукові роботи. Факультет іноземних мов

Files in This Item:

File Description SizeFormat
10njsslp.pdf188,53 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Яндекс цитирования DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback