DSpace
[Register]
 

eKhNUIR >
Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу >
Навчальні видання. Факультет МЕВтаТБ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/6054

Название: Регіональна еконоімка та природокористування
Авторы: Голіков, А.П.
Дейнека, О.Г.
Позднякова, Л.О.
Черномаз, П.О.
Ключевые слова: регіональна економіка
регіональна політика
регіональний маркетинг
транскордонне співробітництво
стратегія економічного розвитку
економічне районування
природокористування
Issue Date: 2009
Издатель: Центр учбової літератури
Библиографическое описание: Регіональна економіка та природокористування: Навч. посібник / А. П. Голіков, О. Г. Дейнека, Л. О. Позднякова, П. О. Черномаз / За ред. А.П. Голікова. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 352 с.
Краткий осмотр (реферат): Навчальний посібник «Регіональна економіка та природокористування» містить у собі концентрований виклад основних розділів курсу «Регіональна економіка» Галузевого стандарту вищої школи Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціаль- ностями напрямку 0501 – «Економіка і підприємництво». Метою курсу є формування знань щодо теоретичних і практичних задач територіальної організації продуктивних сил України,сучасного стану та напрямків регіонального розвитку економіки, а також екологічних знань, мислення та свідомості економістів. Завданнями курсу є засвоєння теорії регіональної економіки і регіонального розвитку, наукових засад регіональної економічної політики; оволодіння знаннями про територіальну і галузеву структуру господарчого комплексу України та її регіонів; об’єктивну необхідність раціонального і ефективного використання природних, науково-виробничих, людських ресурсів регіонів країни; засвоєння принципів раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, понять про екологічний моніторинг, екологічні нормативи і стандарти. Зміст дисципліни розкривається в темах, що викладені у запропонованій програмі курсу «Регіональна економіка». Навчальний посібник підготовлений фахівцями кафедри міжнародних економічних відносин Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (доктор географічних наук, професор Голіков А. П., кандидат географічних наук, доцент Черномаз П. О.) і кафедр менеджменту на транспорті та економіки залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту (доктор економічних наук, професор Дейнека О. Г., доктор економічних наук, професор Позднякова Л. О.).
URI: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/6054
ISBN: 978-966-364-964-1
Appears in Collections:Навчальні видання. Факультет МЕВтаТБ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Regionalna_ekonomika-Golikov.pdf1,17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Яндекс цитирования DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback