DSpace
[Register]
 

eKhNUIR >
Соціологічний факультет >
Наукові роботи. Соціологічний факультет >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/4969

Название: Можливості застосування штучних нейронних мереж в аналізі соціологічної інформації
Авторы: Кислова, О.М.
Бондаренко, К.Б.
Ключевые слова: artificial neural networks
neural network modeling techniques
the analysis of sociological data
штучні нейронні мережі
технологія нейромережевого моделювання
аналіз
Issue Date: 2010
Издатель: Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна
Библиографическое описание: Кислова О.М. Можливості застосування штучних нейронних мереж в аналізі соціологічної інформації / Кислова Ольга Миколаївна, Бондаренко Катерина Борисівна // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – №891. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – Вип. 26. – С. 78-82
Краткий осмотр (реферат): У статті доводиться необхідність тестування можливостей нових методів, що з'явилися в результаті швидкого розвитку комп'ютерних технологій обробки інформації; аналізуються переваги та недоліки використання штучних нейронних мереж в аналізі соціологічних даних, представляються прийоми реалізації нейромережевого моделювання в SPSS-17. Автори доходять висновку, що, незважаючи на складність інтерпретації результатів нейромережевого моделювання, ця технологія має право бути включеною до методного арсеналу соціолога, оскільки інші методи не здатні з такою ж високою точністю здійснити прогнозування на підставі не дуже великих вибірок. В статье доказывается необходимость тестирования возможностей новых методов, появившихся в результате быстрого развития компьютерных технологий обработки информации; анализируются достоинства и недостатки использования искусственных нейронных сетей в анализе социологических данных; представляются приемы реализации нейросетевого моделирования в SPSS-17. Авторы приходят к выводу, что, несмотря на сложность интерпретации результатов нейросетевого моделирования, эта технология имеет право быть включенной в методный арсенал социолога, поскольку иные методы не способны со столь высокой точностью осуществить прогнозирование на основании не слишком больших выборок. The article shows the need to test capabilities of new methods, that have resulted from the rapid development of computer information processing technology; analyzes the advantages and disadvantages od using artificial neural networks in the analysis of sociological data, presented neural network modeling techniques implementation in SPSS – 17. The authors conclude that, despite the complexity of interpreting the results of neural networks modeling, this technology has the right to be included in the arsenal of methods of sociologist, because other methods are not capable of such a high accuracy to provide the prognosis on the basis of not very large samples.
Описание: Кислова Ольга Миколаївна – кандидат соціологічних наук, доцент, докторант кафедри прикладної соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Бондаренко Катерина Борисівна – магістрант соціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.
URI: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/4969
Appears in Collections:Наукові роботи. Соціологічний факультет
Наукові роботи студентів та аспірантів. Соціологічний факультет

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Kysl_Bon.pdf564,81 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Яндекс цитирования DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback