DSpace
[Register]
 

eKhNUIR >
Соціологічний факультет >
Наукові роботи. Соціологічний факультет >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/4964

Название: Соціологія і українське суспільство: професійно-етичний вимір
Авторы: Ніколаєвська, А.М.
Ключевые слова: professional morals
code of ethics
modern Ukrainian sociology
status of sociology in a society
професійна мораль
професійний кодекс
сучасна українська соціологія
статус соціології в суспільстві
Issue Date: 2010
Издатель: Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна
Библиографическое описание: Ніколаєвська А.М. Соціологія і українське суспільство: професійно-етичний вимір / Ніколаєвська Алла Михайлівна // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – №891. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – Вип. 26. – С. 9 - 13
Краткий осмотр (реферат): У статті розглядаються питання, пов’язані із взаємовідносинами сучасної вітчизняної соціології та українського суспільства, акцентується увага на низці проблем, що регулюються положеннями професійної моралі. Автор зазначає, що розв’язання цих проблем могло б суттєво змінити місце та роль соціологічної науки в українському суспільстві, дозволило б соціологам розрахуватися з "боргами" перед суспільством й, нарешті, підвищити міжнародний авторитет української соціології. В статье рассматриваются вопросы, связанные со взаимоотношениями современной отечественной социологии и украинского общества, акцентируется внимание на ряде проблем, которые регулируются положениями профессиональной морали. Автор отмечает, что решение этих проблем могло бы существенно изменить место и роль социологической науки в украинском обществе, позволило бы социологам рассчитаться с "долгами" перед обществом и, наконец, повысить международный авторитет украинской социологии. The article deals with certain issues, connected to relationships between modern sociology of our country and Ukrainian society, the particular attention is given to certain problems, which are controlled by provisions of professional morals. The author notices, that the decision of these problems could considerably change the place and role of sociological science in Ukrainian society and allow to sociologists to settle with society and also, finally, to rise up an international authority of Ukrainian sociology.
Описание: Ніколаєвська Алла Михайлівна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології, завідувач відділу проблем освіти НДІ соціально-гуманітарних досліджень Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
URI: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/4964
Appears in Collections:Наукові роботи. Соціологічний факультет

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Nikol_ya.pdf495,58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Яндекс цитирования DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback