DSpace
[Register]
 

eKhNUIR >
Соціологічний факультет >
Наукові роботи. Соціологічний факультет >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/4805

Название: Свобода у ціннісному дискурсі сучасного студентства: кількісний та якісний вимір
Авторы: Сокурянська, Л.Г.
Піменова, О.О.
Ключевые слова: freedom
student
value orientations
"post-modernization" of value consciousness
value ambiguity
свобода
студенчество
ценностные ориентации
"постмодернизация" ценностного сознания
ценностная амбивалентность
Issue Date: 2009
Издатель: Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна
Библиографическое описание: Сокурянська Л.Г. Свобода у ціннісному дискурсі сучасного студентства: кількісний та якісний вимір / Сокурянська Людмила Георгіївна, Піменова Ольга Олександрівна // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – №881. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – Вип. 24. – С. 209 - 219
Краткий осмотр (реферат): У статті аналізується динаміка ціннісних орієнтацій сучасного українського студентства, зокрема місце свободи в ієрархії цінностей майбутніх фахівців. Доводиться взаємозв’язок між "постмодернізацією" ціннісної свідомості студентства та його прагненням до актуалізації особистісної свободи. За допомогою даних якісного дослідження розкриваються студентські інтерпретації змісту свободи, підкреслюється амбівалентність її сприйняття вузівською молоддю.В статье анализируется динамика ценностных ориентаций современного украинского студенчества, в частности место свободы в иерархии ценностей будущих специалистов. Доказывается взаимосвязь между "постмодернизацией" ценностного сознания студенчества и его стремлением к актуализации личностной свободы. С помощью данных качественного исследования раскрываются студенческие интерпретации содержания свободы, подчеркивается амбивалентность ее восприятия вузовской молодежью. In the paper the dynamics of value orientations of modern Ukrainian students and particularly the place of freedom in the hierarchy of values in the future specialists are viewed. The author proves the mutual connection between the process of “post modernization” of value consciousness of the students and its aiming at actualization of the personal freedom. With the help of the data gathered by a qualitative research the students’ interpretations of the content of the term “freedom” are analyzed. The ambiguity of the term’s perception in the student environment is pointed out.
Описание: Сокурянська Людмила Георгіївна – доктор соціологічних наук, завідувач-професор кафедри соціології соціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Піменова Ольга Олександрівна – асистент кафедри філософії Луцького національного технічного університету ,пошукачка кафедри соціології соціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
URI: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/4805
Appears in Collections:Наукові роботи. Соціологічний факультет
Наукові роботи студентів та аспірантів. Соціологічний факультет

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Soku_Pim.pdf605,6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Яндекс цитирования DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback