DSpace
[Register]
 

eKhNUIR >
Філологічний факультет >
Наукові роботи студентів та аспірантів. Філологічний факультет >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/4436

Название: Номинативные поля взяточничества в русском языке
Авторы: Шиман, Д.В.
Ключевые слова: номинативное поле
внутренняя форма
конверсив
актант
семантический фокус
Issue Date: 2011
Издатель: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Библиографическое описание: Шиман Д.В. Номинативные поля взяточничества в русском языке / Д.В. Шиман // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 963. Сер.: Філологія. – Вип. 62. – С.
Краткий осмотр (реферат): У статті на прикладі ядерних лексем посул, взятка, мзда; мздоимство, лихоимство, взяточничество розглянуто семантичні зрушення в номінативних полях хабарництва. Показано, що варіативність номінантів концепту «хабар» обумовлена характером семантичної мотивації їх внутрішньої форми і відображає зміну суспільного відношення до цієї соціокультурної девіації. В статье на примере ядерных лексем посул, взятка, мзда; мздоимство, лихоимство, взяточничество рассмотрены семантические сдвиги в номинативных полях взяточничества. Показано, что вариативность номинантов концепта «взятка» обусловлена характером семантической мотивации их внутренней формы и отражает изменение общественного отношения к данной социокультурной девиации. The article deals with semantic shifts in the nominative fields of bribery on the example of nuclear lexemes посул, взятка, мзда; мздоимство, лихоимство, взяточничество. It is shown that the variability of nominations of the concept “bribe” is due to the nature of the semantic motivation of their inner forms and reflects a change in social attitudes to this socio-cultural deviation.
Описание: Шиман Дар’я Володимирівна, аспірантка кафедри російської мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
URI: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/4436
Appears in Collections:Наукові роботи студентів та аспірантів. Філологічний факультет

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Shyman D..pdf215,33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Яндекс цитирования DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback