DSpace
[Register]
 

eKhNUIR >
Спеціалізовані вчені ради >
Д 64.051.33 (Медичні науки)  >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/16707

Название: Імунопатологічні синдроми у хворих на системні аутоімунні хвороби: імунопатогенез та тактика ведення
Другие названия: Immunopathological syndromes in patients with systemic autoimmune diseases: immunopathogenesis and patient surveillance
Авторы: Гайдучок, І.Г.
Hayduchok, I.H.
Ключевые слова: системні аутоімунні хвороби
імунопатологічні синдроми
miR155
146а
ВАRT-13, -15
TLR9
фармакоекономіка
раціональна терапія супроводу
systemic autoimmune diseases
immunopathological syndroms
pharmacoeconomics
rational concomitant therapy
Issue Date: 2021
Издатель: Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна
Библиографическое описание: Гайдучок І. Г. Імунопатологічні синдроми у хворих на системні аутоімунні хвороби: імунопатогенез та тактика ведення. – Кваліфікаційна наукова праця на првах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.08 – імунологія та алергологія. – Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, 2021.
Краткий осмотр (реферат): Hayduchok I. H. Immunopathological syndromes in patients with systemic autoimmune diseases: immunopathogenesis and patient surveillance. – As manuscript. The thesis for the scientific degree of the doctor of medical sciences in specialty 14.03.08 – Immunology and Allergology. – Danylo Halytsky Lviv National Medical University, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, 2021. This disertation is dedicated to the study of the immune - dependent and molecular genetic mechanisms of the development of immunopathological syndromes in patients with systemic autoimmune diseases, and to the study of their prevalence and management of such patients with assessment of pharmacotherapeutic and pharmacoeconomic feasibility of support therapy.
Описание: Дисертаційна робота присвячена вивченню імунозалежних та молекулярно-генетичних механізмів розвитку імунопатологічних синдромів у хворих на системні аутоімунні хвороби, дослідженню їх поширеності та тактики ведення таких хворих з оцінкою фармакотерапевтичної та фармакоекономічної доцільності терапії супроводу. У результаті проведених осліджень удосконалена модель формування персистентних форм хламідійної інфекції в експерименті та визначена роль апоптозу при цьому. Проведено експериментальне моделювання персистентної хламідійної інфекції in vitro з метою вивченням реактивації інфекції на моделі in vivo та оцінки ролі апоптозу у формуванні персистентних форм хламідійної інфекції. Встановлено, що штам C. trachomatis проявляв чітку антиапоптозну дію, а виділені із системи пеніциліну аберантні форми C. trachomatis реорганізовувались у типові елементарні та ретикулярні тільця з наступним розвитком маніфестної інфекції, ступінь вираженості якої залежав від патогенного потенціалу мікроорганізму.
URI: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/16707
Appears in Collections:Д 64.051.33 (Медичні науки)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Гайдучок_дисертація.pdf10,19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ЛІСЯНИЙ.pdf362,19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ГОЛЬЦЕВ.pdf574,96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
АВТОРЕФЕРАТ_Гайдучок_13.10.doc525,5 kBMicrosoft WordView/Open
Попов.pdf3,34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Яндекс цитирования DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback