DSpace
[Register]
 

eKhNUIR >
Спеціалізовані вчені ради >
Д 64.051.01 (Економічні науки)  >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/16076

Название: Динаміка та чинники молодіжного безробіття в умовах цифрової економіки
Другие названия: Dynamics and Factors of Youth Unemployment in the Digital Economy
Авторы: Романіка, Т.К.
Romanika, T.K.
Ключевые слова: молодіжне безробіття
трансформація соціально-трудових відносин
соціальна інклюзія
відчуження молоді
нестандартна зайнятість
цифрові платформи
інституційний чинник
інклюзивні інститути
youth unemployment
transformation of social and labor relations
social inclusion
youth exclusion
non-standard employment
digital platforms
institutional factor
inclusive institutions
Issue Date: 2021
Издатель: Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Библиографическое описание: Романіка Т.К. Динаміка та чинники молодіжного безробіття в умовах цифрової економіки. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, 2021.
Краткий осмотр (реферат): Romanika T.K. Dynamics and Factors of Youth Unemployment in the Digital Economy. Manuscript. The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of economic sciences on a specialty 08.00.01 "Economic theory and history of economic thought". V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, 2021. The dissertation presents the methodological principles of the study of youth unemployment, namely; the socio-economic nature of unemployment, its types, forms and consequences are analyzed. The positive and negative consequences of youth unemployment are classified: socio-psychological and economic. The reasons for the imperfection of unemployment are formulated. The use of indicators of the modern labor market is proposed, which leads to the contradictions of youth unemployment. Youth unemployment is classified according to various criteria, special attention is paid to the NEET group, which reflects the presence of social exclusion. The issue of unemployment in economics has been studied throughout the existence of economics. The paper analyzes the evolution of scientists' views on unemployment.
Описание: Класифіковано позитивні та негативні наслідки існування молодіжного безробіття. Показано, що цифровізація призводить до збільшення попиту на гнучкі та нестандартні форми зайнятості, особливо серед молоді, виходу на неформальний ринок праці жінок, які не працювали тривалий час. Доведено, що зайнятість на цифрових платформах є популярною, актуальною та перспективною, але законодавчо неврегульованою і вимагає якнайшвидшого інституційного обґрунтування з метою захисту прав робітників і роботодавців.
URI: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/16076
Appears in Collections:Д 64.051.01 (Економічні науки)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
aref.pdf1,65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Відгук1 Лопушняк .pdf1,76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Відгук2 Островський .pdf1,71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
dis.pdf3,22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Яндекс цитирования DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback