DSpace
[Register]
 

eKhNUIR >
Спеціалізовані вчені ради >
Д 64.051.09 (Технічні науки)  >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/15241

Название: Моделі та методи розміщення двоетапного виробництва з неперервно розподіленим ресурсом
Другие названия: Models and methods to locate two-stage production with continuously allocated resources
Авторы: Станіна, О.Д.
Stanina, O.D.
Ключевые слова: двоетапне виробництво
задача розміщення-розподілу
оптимальне розбиття множин
r-алгоритм Шора
модели оптимального размещения предприятий
методы размещения объектов инфраструктуры
two-stage production
location-allocation problem
optimum partitioning sets
Shor’s r-algorithm
optimal location models for enterprises
methods for locating infrastructure objects
Issue Date: 2019
Издатель: Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна
Библиографическое описание: Станіна О.Д. Моделі та методи розміщення двоетапного виробництва з неперервно розподіленим ресурсом. − Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (Технічні науки). – Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» Міністерства освіти і науки України, Дніпро; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, Харків, 2019.
Краткий осмотр (реферат): Olha D. Stanina. Models and methods to locate two-stage production with continuously allocated resources. − Qualification scientific paper, manuscript. Thesis for a Candidate Degree of Technical Sciences: Speciality 01.05.02 − Mathematical modeling and computational methods (Engineering Sciences). – National Technical University Dnipro Polytechnic, the Ministry of Education and Science of Ukraine, Dnipro; V. N. Karazin Kharkiv National University, the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2019. The thesis deals with the improvement of the processes to locate two-stage produc-tion by means of constructing mathematical models, methods, and algorithms for solutions which takes into consideration continuity of resources allocation and availability of several stages of production. Mathematical models of continuous partitioning sets problem with additional con-nections has been proposed; the models describe two-stage processes to allocate material flows in terms of transportation and production systems which structural components are the enterprises that collection the resources being continuously allocated within certain ter-ritory as well as the enterprises which either consume or process those resources. Condi-tions to solve the proposed models have been studied; necessary and sufficient conditions of the optimality to solve the models have been formulated. Methods and iteration algorithms to solve the problems involving basic principles of infinite-dimensional optimization and duality theory have been elaborated. Software product to solve two-stage problems of optimal location of enterprises with continuously allocated resources has been developed. The obtained results make it possible to solve a range of practical problems con-nected with strategic planning in the sphere of productive, social, and economic activities.
Описание: Дисертація присвячена удосконаленню процесів розміщення двоетапного виробництва шляхом побудови математичних моделей, методів та алгоритмів розв’язування, які враховують неперервність розподілення ресурсу та наявність декількох етапів виробництва. Запропоновано математичні моделі неперервних задач оптимального розбиття множин з додатковими зв’язками, що описують двоетапні процеси логістики матеріальних потоків в транспортно-виробничих системах, структурними елементами яких є підприємства, які здійснюють збір деякого неперервно розподіленого на певній території ресурсу, і підприємства, які цей ресурс споживають або переробляють. Досліджено умови розв’язності розроблених моделей, сформульовані необхідні і достатні умови оптимальності для їх розв'язків. Розроблено методи і ітераційні алгоритми розв’язування вказаних задач з використанням основних положень нескінченновимірної оптимізації та теорії двоїстості. Створений програмний продукт для розв’язування двоетапних задач оптимального розміщення підприємств з неперервно-розподіленим ресурсом. Отримані результати дозволяють вирішувати ряд практичних проблем, пов’язаних, наприклад, із задачами стратегічного планування, які виникають у виробничій, соціальній та економічній сферах діяльності.
URI: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/15241
Appears in Collections:Д 64.051.09 (Технічні науки)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
aref_Станіна Ольга Дмитрівна.pdf641,52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
dis_Станіна Ольга Дмитрівна.pdf5,14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Відгук_ГНАТУШЕНКО.pdf1,48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Відгук_ФЕДОРОВИЧ.pdf885,42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Яндекс цитирования DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback