DSpace
[Register]
 

eKhNUIR >
Спеціалізовані вчені ради >
К 64.051.17 (Біологічні науки) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/14939

Название: Морфометричне, фенетичне та генетичне різноманіття зелених жаб (Pelophylax) з різних популяційних систем
Другие названия: Morphometric, phenetic, and genetic diversity of green frogs (Pelophylax) from different population systems
Морфометрическое, фенетическое и генетическое разнообразие зеленых лягушек (Pelophylax) из различных популяционных систем
Авторы: Струс, В.О.
Strus, V.O.
Струс, В.О.
Ключевые слова: Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES
green frogs
Pelophylax ridibundus
Pelophylax lessonae
Pelophylax esculentus
variability
microsatellite loci
population genetic structure
index F./T.
dorsomedial strip
spermatogenesis
hemiclonal population system
зеленые лягушки
Pelophylax ridibundus
Pelophylax lessonae
Pelophylax esculentus
разнообразие
микросателитные локусы
генетическая структура популяций
индекс F./T.
дорсомедиальная полоса
сперматогенез
гемиклональная популяционная система (ГПС)
зелені жаби
Pelophylax ridibundus
Pelophylax lessonae
Pelophylax esculentus
різноманіття
мікросателітні локуси
генетична структура популяцій
індекс F./T.
дорзомедіальна смуга
сперматогенез
геміклональна популяційна система (ГПС)
Issue Date: 2019
Издатель: Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна
Библиографическое описание: Струс В. О. Морфометричне, фенетичне та генетичне різноманіття зелених жаб (Pelophylax) з різних популяційних систем. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 – зоологія (Біологічні науки). – Львівський національний університет імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, Харків, 2019.
Краткий осмотр (реферат): Дисертація є першою роботою, виконаною на території чотирьох зоогеографічних районів України (Карпатський, Лісостеповий, Поліський і Розточансько-Подільський) з використанням поєднання класичних зоологічних та молекулярних методів вивчення групи зелених жаб. На досліджуваних територіях виявлено популяції жаби озерної у смт Нижанковичі, с. Перекалки та смт ІваноФранкове; RE-тип ГПС наявний у водоймах с. Жовтанці; R-E-Et-тип ГПС наявний у водоймах Коряків яр, заплаві р. Сіверський Донець та Іськів став; LE-тип виявлено в оз. Світязь; REL-тип наявний у водоймах смт Великий Любінь, оз. Луки, оз. Пісочне та с. Чолгині. Проведено аналіз генетичної структури популяції жаби озерної (низьке різноманіття) та геміклональних популяційних систем REL-типу (вибірка з орнітологічного заказника «Чолгинський»), яка проявляє більшу внутрішньопопуляційну генетичну різноманітність, ніж вибірка із ШНПП. Проаналізовано різноманіття морфометричних промірів (24) та індексів (63) зелених жаб. Виявлено фенетичні ознаки, за допомогою яких можна найдостовірніше визначати належність особини до таксономічної групи. Вперше для досліджуваних локалітетів проведено аналіз впливу хімічного складу води на фенетичне різноманіття і стійкість сперматогенезу самців жаби озерної. Виявлено залежність у розмірах сім’яників від класу якості води. Також встановлено вплив зоогеографічного розташування локалітету відбору земноводних, якості води водойми і типу популяційної системи зелених жаб на їхнє морфофенетичне різноманіття.
Описание: The dissertation is the first work accomplished on the territory of four zoogeographic regions of Ukraine (Carpathian, Forest-Steppe, Polissian, and Roztochian-Podolian) with the usage of classical zoological and molecular methods in combination to study green frogs. In total 587 individuals of green frogs, belonging to three taxonomic groups were sampled from 12 locations and analyzed. The morphometric, phenetic, and genetic diversity of green frogs were studied. Also, the analysis of chemical composition of water in sampling localities was performed. Stability of a spermatogenesis in males of Marsh Frog sampled in waterbodies of different water quality classes was estimated. Effect of zoogeographic location, water quality and population system type on the diversity of green frogs was investigated. On the study territory, populations of Marsh Frog were found in localities near town Nyzhankovychi, v. Perekalky, and town Ivano-Frankove. Population of the R-Etype was found in waterbodies near v. Zhovtantsi, R-E-Et-type of hemiclonal population system was detected in waterbodies of Koriyakov Yar, in the valley of Siverskyi Donets river and in Iskiv pond. Population of L-E-type was found in lake Svitiaz. R-E-L-type population is present in waterbodies near Velykyi Lubin, in lake Luky, lake Pisochne and near the Cholgyni village.
URI: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/14939
Appears in Collections:К 64.051.17 (Біологічні науки)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Автореферат_Струс В.О..pdf1,58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ДИСЕРТАЦІЯ СТрус В.О..pdf11,66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
відгук Гассо В. Я..pdf505,96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ВІДГУК Шабанова Д.А..pdf496,75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Яндекс цитирования DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback