DSpace
[Register]
 

eKhNUIR >
Спеціалізовані вчені ради >
Д 64.051.14 (Хімічні науки) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/14885

Название: Будова і фізико-хімічні властивості основ Шиффа і гідразонів госиполу
Другие названия: Structure and physico-chemical properties of gossypol Schiff bases and hydrazones
Авторы: Дикун, О.М.
Ключевые слова: Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Chemistry
Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Chemistry::Physical chemistry
Issue Date: 2-Jul-2019
Издатель: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Библиографическое описание: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук зі спеціальності 02.00.04 фізична хімія
Краткий осмотр (реферат): Дисертація присвячена дослідженню будови і антирадикальних властивостей основ Шиффа і гідразонів госиполу. Синтезовано дев’ять імінопохідних госиполу (три з яких отримані вперше): сім основ Шиффа і два гідразона. Методами молекулярної спектроскопії (ІЧ, УФ, ЯМР) і квантової хімії досліджено будову і таутомерію цих сполук. Повне віднесення всіх сигналів (13С ЯМР) і смуг коливальних і електронних спектрів поглинання виконане за допомогою DFT і TD-DFT розрахунків. Антирадикальні властивості імінопохідних госиполу оцінені в реакції з 2,2’-дифеніл-1-пікрилгідразилом (ДФПГ) і катіон-радикалом 2,2’-азино-біс-(3-етилбензтіазолін-6-сульфокислоти) (АБТС) в етанолі за допомогою стехіометричних коефіцієнтів реакції, EC50, VCEAC і TEAC. Отримані константи швидкості реакції імінпопохідних госиполу з ДФПГ на повільній стадії. За допомогою квантово-хімічних розрахунків встановлено найбільш реакційно здатні О–Н групи досліджених імінопохідних. Показано, що всі досліджені сполуки є ефективними антирадикальними агентами по відношенню до ДФПГ і катіон-радикала АБТС. Проведено дослідження реакційної здатності основ Шиффа госиполу по відношенню до ДФПГ в присутності хлоридної кислоти. Показано існування кореляції між величинами хімічних зсувів протонів N–Н груп основ Шиффа госиполу і константами швидкості реакції, що дозволяє робити прогноз реакційної здатності основ Шиффа госиполу по відношенню до вільних радикалів. Встановлено, що імінопохідні госиполу виявляють цитостатичну активність і є потенційними об’єктами для подальших біологічних досліджень.
URI: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/14885
Appears in Collections:Д 64.051.14 (Хімічні науки)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
dis_Dykun.pdfдисертація3,42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
aref_Dykun.pdfавтореферат1,11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Vidguk_Shendryk.pdfвідгук офіційного опонента1,65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Vidguk_Mank.pdfвідгук офіційного опонента848,99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Яндекс цитирования DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback