DSpace
[Register]
 

eKhNUIR >
Спеціалізовані вчені ради >
Д 64.051.13 (Фізико-математичні науки)  >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/13886

Название: Механізми взаємодії комплексів на основі неорганічних наночастинок і органічних молекул з модельними мембранами та живими клітинами.
Авторы: Ткачова, Т.М.
Ключевые слова: наноконтейнер
барвник
метод ратіометричної детекції флуоресценції
комплекс неорганічні наночастинки/органічні молекули
модельні мембрани
живі клітини
Issue Date: 2015
Издатель: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Библиографическое описание: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Краткий осмотр (реферат): Дисертаційна робота присвячена встановленню механізмів взаємодії органічних молекул з неорганічними наночастинками на основі ортованадатів рідкісноземельних елементів ReVO4:Eu3+ (Re = Y, La, Gd) та діоксиду церію CeO2, та гібридних комплексів неорганічні наночастинки/органічні молекули з модельними мембранами та живими клітинами. Встановлено, що у водних розчинах неорганічних НЧ ReVO4:Eu3+ (Re = Y, La, Gd) при додаванні катіонних барвників завдяки електростатичній взаємодії відбувається адсорбція молекул барвника в приповерхневому шарі НЧ, а в деяких випадках, їх впорядкована агрегація та утворення складних комплексів неорганічні НЧ/органічні молекули. Запропонована модель комплексів, що утворюються. Використовуючи метод ратіометричної детекції флуоресценції та явище безвипромінювального перенесення енергії електронного збудження (Förster resonance energy transfer, FRET), вивчено кінетичну та термодинамічну стабільність комплексів НК/органічні молекули на основі неорганічних (НЧ GdYVO4; Eu3+ та CeO2) та органічних (міцели ДСН та ліпосоми ФХ) наноносіїв. Встановлено, що комплекси на основі неорганічних НЧ є інертними високостабільними системами за кімнатної та фізіологічної температури. Оцінено ефективність та динаміку накопичення наноносіїв різних типів у живих клітинах. Розраховані константи швидкості наночастинок GdYVO4; Eu3+ та CeO2 забезпечують більш швидке вивільнення вилучення та «час напіввиведення» барвників з наноконтейнерів різних типів при їх взаємодії з модельними мембранами та живими клітинами в експериментах in vitro, показують, що у випадку модельних систем, наноконтейнери на основі ліпофільного вмісту (ліпофільні барвники), у порівнянні з іншими носіями (міцели, ліпосоми). Показано, що додавання у наноконтейнер негативно заряджених або ліпофільних (холестерин) сполук дозволяє уповільнити процес вилучення активного компоненту, тобто дозволяє контролювати цей процес. Параметри взаємодії НК з гепатоцитами щурів виявилися подібними до модельної системи мембран. Було показано, що процес взаємодії НК/клітина може бути керованим, а НЧ GdYVO4; Eu3+ та CeO2 можуть бути використані у якості наноплатформи для внутрішньоклітинної доставки гідрофобних компонентів.
URI: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/13886
Appears in Collections:Д 64.051.13 (Фізико-математичні науки)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
dis_Tkachova.pdfДисертація Ткачової Т.М.2,41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
aref_Tkachova.pdfАвтореферат дисертації Ткачової Т.М.714,66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Gorbenko_for_Tkacheva.pdfВідзив опонента Горбенко Г.П. на дисертацію Ткачової Т.М.875,07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Pashynskay_for_Tkacheva.pdfВідзив опонента Пашинської В.А. на дисертацію Ткачової Т.М.438,09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Яндекс цитирования DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback