Архив электронных ресурсов
[Зарегистрироваться]
 

eKhNUIR >
Спеціалізовані вчені ради >
К 64.051.07 (Філологічні науки) >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/13468

Название: Концепція світу і людини в українському постмодерністському романі 90-х років ХХ століття
Другие названия: A world and a man concept in Ukrainian art nouveau novel of the 90s of the XX th century
Авторы: Гутнікова, Тетяна Юріївна
Ключевые слова: постмодернізм
роман
світообраз
персонаж
децентрація
мотив
«світ як текст»
Дата публикации: 20-Фев-2013
Издатель: Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Библиографическое описание: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01  українська література
Реферат: Гутнікова Т. Ю. Концепція світу і людини в українському постмодерністському романі 90-х років ХХ століття. – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОНмолодьспорту України, Харків, 2012. У дисертації досліджено концепцію світу й людини в літературі 90-х років ХХ століття крізь призму постмодерністського світобачення. Основним матеріалом аналізу виступають романи Ю. Андруховича, Ю. Іздрика, В. Кожелянка, О. Забужко, Є. Пашковського, О. Ульяненка. Визначено, що концепція світу українського постмодерністського роману 1990-х років поєднує як загальноприйняті світові ознаки даного напрямку (цитатність, принципи гри, іронії, пародії, особлива форма побудови творів, «світ як текст», експериментування з мовою тощо), так і свої національні особливості, зумовлені культурними та суспільними умовами: часткова трансформація інваріантних положень постмодерну з пошуком конструктивних ідей, самоідентифікації, збереження самобутності, відкриття в літературі нових шляхів до подолання культурної і духовної кризи, пошуки цілісності буття. На підставі здійсненого аналізу виявлено принципово нову концепцію людини романістики 1990-х: фрагментарний, гібридний, деперсоналізований образ. Основними засобами його відображення стають нарцистичність, дискурсивність, гротескність, монологічність, антикалізм, оголення процесу творчості, відкрита взаємодія з читачем, звертання до архетипів, міфу (соціального, релігійного, народного), підвищений інтерес до ірраціонального й підсвідомого, автобіографічність. Як найпоширеніші у вітчизняних постмодерністських текстах виділено мотиви втечі, блукання, ловів, нереалізованості, самотності, страху, зайвості, розпачу, болю, сну, марення, видіння тощо, що є маркерами екзистенційної загубленості, фіктивності, знівельованості людського індивіда у ворожому світі.
Описание: Gutnikova T.Y. A world and a man concept in Ukrainian art nouveau novel of the 90s of the XX th century. – The manuscript rights. The dissertation for the degree of Candidate of Philological Studies, speciality 10.01.01 – Ukrainian literature. – V. N. Karazin Kharkiv National University, Ministry of Education and Science, Youth and Sport of Ukraine, Kharkiv, 2012. In the dissertation the author studies the concept of the world and a man in the literature of the late 90s of the XXth century through the prism of post modern point of view. The main materials of the analysis are the novels by Y. Andrukhovich, Y. Izdrick,V. Kozhelyanko,O. Zabuzhko, Y. Pashkovskiy, O. Ulyanenko.
URI: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/13468
ISSN: УДК 821.161.2 – 3.09
Располагается в коллекциях:К 64.051.07 (Філологічні науки)

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
dis Гутнікова Тетяна.pdfКандидатська дисертація1,25 MBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть
aref Гутнікова Тетяна.pdfАвтореферат дисертації449,37 kBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть
Просмотр статистики

Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.

 

Valid XHTML 1.0! Яндекс цитирования DSpace Software Copyright   ©   2002-2008   MIT   and   Hewlett-Packard - Обратная связь