Архив электронных ресурсов
[Зарегистрироваться]
 

eKhNUIR >
Історичний факультет >
Наукові роботи. Історичний факультет >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/11255

Название: Захоронения в ямах с подбоем Верхне-Салтовского катакомбного могильника (по материалам раскопок 1984–2012 гг.)
Авторы: Хоружая, М.В.
Ключевые слова: салтово-маяцька культура
Верхній Салтів
поховання у ямі з підбоєм
катакомбний могильник
алани
Saltovo-Mayatskaya Culture
Verchne-Saltov (Upper Saltov)
burial in pit with kerving
catacomb burial ground
Alan
Дата публикации: 2013
Библиографическое описание: Хоружая М. В. Захоронения в ямах с подбоем Верхне-Салтовского катакомбного могильника (по материалам раскопок 1984–2012 гг.) // Древности 2013. Харьковский историко-археологический ежегодник. – Вып. 12. – Харьков: ООО «НТМТ», 2013. – C. 211-224.
Реферат: В роботі розглядаються матеріали дев’яти поховань у ямах з підбоєм, котрі були досліджені на двох ділянках Верхньо-Салтівського могильника — ВСМ-I (8 комплексів) та на ВСМ-IV (1 комплекс). Більшість досліджених поховань розташовувалося на незначній відстані (2–4 м) від лівої бокової стінки дромосу катакомби, з якою вони були пов’язані. У 8 з 9 похованнях кістяки людей лежали у випростаному на спині положенні з простягнутими вздовж тіла руками та прямими ногами. Тільки в похов. № 4 підлітка було покладено з напіврозворотом на правий бік зі злегка зігнутими у колінах ногами. Череп небіжчика лежав на правій скроневій кістці та був звернений лицевим відділом на північ. Подібне розташування тіл небіжчиків з розворотом лиця на південь (на Киблу) при загальному орієнтуванні кістяка на північний захід характерно для ранніх мусульманських поховань середньої течії Сіверського Дінця. Досліджені поховання належали дітям (6 випадків) та підліткам (3 випадки). В 7 з 9 поховань був знайдений інвентар, котрий знаходить широкі аналогії в пам’ятках аланського населення салтово-маяцької культури Подоння та хозарського часу Північного Кавказу. Належність небіжчиків, що були поховані у ямах з підбоєм, до аланського етносу не викликає сумніву. The work represents materials of 9 burials in pits with kerving, which have been studied in two areas of Verchne-Saltovskyi (Upper Saltovskyi) catacomb burial ground — BCM-I (8 complexes) and BCM-IV (1 complex). Most of the investigated burials were located not far (2–4 m) from the dormos' left side wall of concrete catacomb burial, with which they were connected. In 8 of 9 burials, people's skeletons lay stretched out on the back with arms along the body, arms and legs were straight. Only in the burial No. 4 the dead teenager was laying half turned on the right side, with slightly bent knees. The skull of the buried rested on the right temporal bone and was directed with its facial skull to the south. A similar position of the dead people's bodies with a turn of the facial skull to the south (facing Qibla) with orienting the head of the dead to the north-west, with full absence of inventory is a characteristic of early Muslim burials at Saltovskiy monuments of the middle flow of the Seversky Donets. The investigated burials contained the remains of children (6 cases) and adolescents 12–14 years old (3 cases). In 7 of 9 burial there were funeral inventory represented. Funeral inventory finds quite wide similarities with the monuments of Alan population of Saltovo-Mayatskaya Culture of podontsovya and Khazar time from the North Caucasus territory. The belonging of these kerving burials to the representatives of Alan ethnicity is not in doubt.
URI: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/11255
Располагается в коллекциях:Наукові роботи. Історичний факультет

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
21.pdf541,87 kBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть
Просмотр статистики

Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.

 

Valid XHTML 1.0! Яндекс цитирования DSpace Software Copyright   ©   2002-2008   MIT   and   Hewlett-Packard - Обратная связь